Showrooms

Chúng tôi có hai chuỗi Showrooms tại Việt Nam, hãy đăng ký sản phẩm của bạn !

  

      

 

Đặt tiêu chuẩn vật lý ở hai thành phố lớn Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, chúng tôi có hai phòng trưng bày các sản phẩm của bạn cho  khách hàng tiềm năng.
1. Trưng bày là cần thiết để khảo sát thị trường & Chứng minh mẫu cho giấy phép FDA
2. Trưng bày thuận tiện cho người mua có thể nhìn thấy sản phẩm thực sự tiến gần hơn về thỏa thuận.

Chúng tôi đã ký kết + 300 nhà bán lẻ (siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi) và chúng tôi nhắm mục tiêu ký không dưới 20.000 người mua vào năm 2020.Từ năm 2015 đến năm 2018, chúng tôi đã tích cực thu thập dữ liệu người tiêu dùng và phân phối độc quyền 2014-2018 của Việt Nam, để hỗ trợ các nhà cung cấp và người mua của chúng tôi

Chúng tôi kính mời các nhà cung cấp có nguồn hàng hoá chính hãng, hợp tác đưa hàng hoá để trưng bày/ký gửi vào hệ thống showroom của chúng tôi. Đặc biệt là những nhà sản xuất/nhà phân phối nước ngoài muốn đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam, bạn đang có sự hỗ trợ đặc biệt trong quá trình kìm tiếm nhà phân phối nội địa, mang lại  thuận lợi trong nghiên cứu thị trường, duy nhất có tại aMultiply Asia. 

aMultiply Showroom:
Địa chỉ 1: Số 478 B9 đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng,
Địa chỉ 2: DS1 Shop Florita D1, Quận 7, TP.HCM
Email: info@amultiply.com

Hãy đăng ký với chúng tôi!