ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Version 1.0 – October 2017

Các điều khoản và điều kiện này, có thể được sửa đổi theo thời gian, áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp có sẵn trên mạng thông qua bất kỳ thiết bị di động nào, qua email hoặc qua điện thoại. Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng nào của chúng tôi thông qua bất kỳ nền tảng nào (sau đây gọi chung là "dịch vụ") và/hoặc bằng cách chấp nhận cung cấp thông qua "dịch vụ" của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý đã đọc, hiểu và đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây (bao gồm cả tuyên bố về quyền riêng tư). Bất cứ lúc nào được tạo và xuất bản, theo ý chí duy nhất của chúng tôi, phiên bản mới hơn của Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ thay thế ngay cho bất kỳ Điều khoản và Điều kiện của Phiên bản trước và do đó chỉ vào bất kỳ lúc nào phiên bản mới nhất được công bố là hợp lệ.

Các trang , nội dung và cơ sở hạ tầng của các trang và các dịch vụ trực tuyến được cung cấp cho các giao dịch trên các trang và thông qua trang web do aMultiply.com sở hữu, vận hành và cung cấp và chỉ được cung cấp cho mục đích thương mại thông thường của bạn, tuân thủ theo quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này.

0. Định nghĩa

"aMultiply.com", "chúng tôi", "của tôi" hay "của chúng tôi” có nghĩa là aMultiply.com, một công ty Đan Mạch, hoạt động quốc tế được thành lập theo luật của Đan Mạch, và có địa chỉ đăng ký tại Vejlsoevej 51, 8600 Silkeborg, Đan Mạch .

"Nền tảng" có nghĩa là trang web và ứng dụng di động do aMultiply.com sở hữu, kiểm soát, quản lý, duy trì và/hoặc lưu trữ.

"Dịch vụ" có nghĩa là dịch vụ trực tuyến (bao gồm cả việc tạo thuận lợi cho thanh toán) cho các sản phẩm và dịch vụ khác nhau theo từng thời điểm do Người bán và Người mua trên Nền tảng cung cấp, trên nền tảng của aMultiply.

"Nhà cung cấp" hoặc "Nhà phân phối" hoặc "Nhà sản xuất" hoặc "Người bán" có nghĩa là nhà cung cấp hàng hóa, dưới hình thức như vai trò của nhà phân phối, nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, đại lý, nhà sản xuất, chi nhánh, người bán sỉ, v.v ... và bất kỳ nguồn cung cấp nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cho người dùng của chúng tôi.

"Nhà bán lẻ" hoặc "Người mua" có nghĩa là chủ sở hữu hoặc quản lý hoặc người được nhượng quyền của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng, chi nhánh bán lẻ, kho hàng v.v và bất kỳ loại bán lẻ nào khác để phục vụ khách hàng.

"Người mua" có nghĩa là người thực hiện việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ giữa người bán và người mua và bất kỳ người nào khác mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên trang web aMultiply.com.

"Các bên", có nghĩa là "Bên bán và Bên mua" và các bên ở giữa.

1. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi

Thông qua website này, chúng tôi - aMultiply.com và các đối tác liên kết (phân phối) của chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến thông qua đó người bán có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ cho người mua và thông qua đó, Người mua trên website có thể chấp nhận các chào hàng như vậy . Bằng cách tạo ra một đề nghị hoặc chấp nhận cung cấp thông qua aMultiply.com, bạn sẽ ký kết hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) giữa Người bán và Người mua. Từ thời điểm bạn đặt hàng hoặc chấp nhận các chào hàng khác, chúng tôi chỉ đóng vai trò như một bên trung gian giữa người mua và người bán, truyền tải chi tiết các phiếu mua hàng được cung cấp đến người có liên quan và cung cấp cho bạn một bản thư điện tử xác nhận.

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thông tin mà chúng tôi hiển thị dựa trên thông tin của bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Do đó, bạn được cấp quyền truy cập vào một “trang quản lý” thông qua đó bạn có trách nhiệm cập nhật tất cả các mức giá, sự sẵn có và các thông tin khác của bạn để được hiển thị trên Nền tảng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng hợp lý và cẩn thận trong việc thực hiện Dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không xác minh nếu và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin đều chính xác, hoàn thiện hoặc đầy đủ và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào (bao gồm lỗi hiển thị và lỗi đánh máy) bất kỳ sự gián đoạn nào (cho dù là do sự cố, tạm thời và/hoặc một phần), sửa chữa, nâng cấp hoặc bảo trì Nền tảng của chúng tôi hay không), thông tin không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc không đúng sự thật hoặc không gửi thông tin. Mỗi người bán và người mua luôn phải có trách nhiệm về tính chính xác, hoàn thiện và đầy đủ của thông tin (mô tả) (bao gồm cả giá và sự sẵn có) được hiển thị trên Nền tảng của chúng tôi. Nền tảng của chúng tôi không cấu thành và không được coi là khuyến cáo hoặc sự chứng thực về chất lượng, cấp độ dịch vụ, khả năng hoặcđánh giá (chấm sao) của Nhà cung cấp (hoặc các cơ sở, địa điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ) được cung cấp.

Dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thương mại. Bạn không được bán lại, liên kết ngầm, sử dụng, sao chép, mô phỏng, giám sát, hiển thị, tải xuống hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin về phần mềm và sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên Nền tảng của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động thương mại hoặc mục đích cạnh tranh.

2. Bảo mật và cookie

aMultiply.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp kỹ thuật hợp lý nào để giữ nó theo cách như vậy.

3. Giá, phí thuê bao

Phí đăng ký và phí giao dịch trên nền tảng của chúng tôi có tính cạnh tranh cao. Tất cả Giá chào hàng do Người bán đặt là giá đầy đủ cho toàn bộ giao dịch mua của bạn và tất cả giá cả có thể được hiển thị bao gồm và không bao gồm cả phí vận chuyển, thuế VAT/thuế bán ra và tất cả các khoản thuế khác (có thể thay đổi các loại thuế đó).

Đôi khi sẽ có mức giá chào hàng rẻ hơn xuất hiện trên hệ thống của chúng tôi cho các đơn hàng đặc biệt, tuy nhiên, các mức giá này do Người bán tạo ra có thể có những hạn chế và điều kiện đặc biệt, ví dụ như không thể hủy và không được hoàn lại. Vui lòng kiểm tra kỹ các sản phẩm có liên quan, điều kiện mua hàng và chi tiết sản phẩm cũng như các điều kiện cần trước khi thực hiện các giao dịch của bạn.

Phí tài khoản và phí giao dịch trên nền tảng của chúng tôi được đảm bảo để duy trì tài khoản của bạn khi sử dụng nền tảng của chúng tôi. Phí tài khoản và phí giao dịch được tự động tính phí bởi aMultiply và là phí không được hoàn lại trong mọi trường hợp và có thể các giao dịch bị hủy sau đó trực tiếp giữa Người bán và Người mua không có liên quan đến aMultiply.com.

Tính năng chuyển đổi tiền tệ chỉ nhằm mục đích thông tin và không nên dựa vào để làm căn cứ cho tính chính xác tại một thời điểm; mức giá thực tế được sử dụng giữa Người bán và người mua có thể khác nhau.

Những sai sót và sai lầm rõ ràng (bao gồm cả các lỗi in sai) không ràng buộc với aMultiply.com.

Tất cả các chương trình khuyến mãi đặc biệt được đánh dấu như vậy.

4. Tính phí giao dịch

Bất cứ khi nào Người mua chấp nhận đơn hàng thông thường từ người bán, Người bán sẽ được tự động được tính một mức phí rất thấp (2%) bởi aMultiply.com.

Bất cứ khi nào Nhà bán lẻ đặt một khoản phí cho phép ký gửi hàng hoá trong cửa hàng, và nhà cung cấp chấp nhận thanh toán phí để phê duyệt ký gửi hàng hoá này và Nhà bán lẻ chấp nhận sản phẩm từ Nhà phân phối, Nhà cung cấp sẽ tự động bị tính phí 10% bởi aMultiply.com, dựa trên mức phí nhà bán lẻ sẽ tính của Nhà cung cấp.

Phí giao dịch sẽ được tính trực tiếp cho người mua và/hoặc người bán tương ứng, hoặc qua thẻ tín dụng.

Giao dịch tiền tệ thực tế giữa Người mua và Người bán cho bất kỳ phiếu mua hàng nào được chấp nhận, được thực hiện trực tiếp giữa hai bên, không phải thông qua aMultiply.com.

5. Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng

Thanh toán được xử lý an toàn từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn vào tài khoản ngân hàng của aMultiply.com thông qua bộ xử lý thanh toán của bên thứ banhư Paypal, Stripe hoặc các kênh thanh toán có tính bảo mật cao.

Bạn sẽ không yêu cầu aMultiply.com chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với các khoản phí hợp lệ đã được thanh toán dựa trên các quy định về phí đã được đề cập.

Trong trường hợp thẻ tín dụng gian lận hoặc thẻ chưa được phép sử dụng bởi các bên thứ ba, hầu hết các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng phải chịu rủi ro và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh từ gian lận hoặc sử dụng sai trái, đôi khi có thể bị khấu trừ ở mức 50 EUR (hoặc tương đương bằng tiền địa phương của bạn).

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, aMultiply.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ gian lận nào, và sẽ không hoàn lại bất kỳ khoản phí đăng ký hoặc phí nào đối với dịch vụ được thực hiện.

Để được đảm bảo, hãy chắc chắn rằng bạn báo cáo bất kỳ gian lận nào cho nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn (theo các quy tắc và thủ tục báo cáo) và liên hệ ngay với chúng tôi qua email (urgent@aMultiply.com). Vui lòng nêu rõ "gian lận thẻ tín dụng" trong dòng tiêu đề trên email của bạn và cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về gian lận.

6. Huỷ bỏ và giao hàng

Vui lòng kiểm tra chi tiết (đơn hàng) về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, lựa chọn kỹ lưỡng cho bất kỳ điều kiện nào trước khi thực hiện giao dịch của bạn.

Chính sách hủy bỏ có thể thay đổi theo Người bán, vui lòng đọc kỹ tất cả các thông tin quan trọng trên đơn hàng của bạn và/hoặc xác nhận cho các chính sách bổ sung có thể được áp dụng bởi Người bán.

Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ giao hàng cho giao dịch của bạn, sau khi chấp nhận chào hàng giữa Người bán và Người mua. Các bên, Người bán và Người mua, tự chịu trách nhiệm về việc xử lý tất cả các nhiệm vụ như liên lạc, giao hàng, các thủ tục cần thiết v.v sau khi hoàn tất đơn hàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn, mâu thuẫn, nợ, nhầm lẫn, kiện tụng, v.v trong các giao dịch của bạn trước và sau khi được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn hủy giao dịch, điều này phải được đồng ý giữa các bên một cách trực tiếp và bên ngoài nền tảng của aMultiply.com, và aMultiply.com sẽ không tham gia vào các hủy bỏ như vậy hoặc tương tự như vậy giữa các bên.

Người bán nên xác nhận với Người mua trước khi giao bất kỳ đơn hàng nào, để tránh trường hợp Người Mua sẽ từ chối đơn hàng đã đặt hoặc không nhận hàng vì bất kỳ lý do nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email offers@aMultiply.com để theo dõi hành vi của Người bán và người mua.

7. Tương tác và truyền thông

aMultiply.com từ chối trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ liên lạc nào giữa các Bên thông qua nền tảng của chúng tôi. Bạn không thể lấy được bất kỳ quyền nào từ bất kỳ yêu cầu hoặc liên lạc giữa các Bên hoặc (bất kỳ hình thức nào) xác nhận nhận bất kỳ thông tin liên lạc hoặc yêu cầu. aMultiply.com không thể đảm bảo rằng mọi yêu cầu hoặc thông tin liên lạc sẽ được (đúng và kịp thời) nhận / đọc, tuân thủ, thực hiện hoặc chấp nhận bởi bất kỳ Bên nào.

Để hoàn tất và đảm bảo giao dịch của bạn, bạn cần phải sử dụng địa chỉ email chính xác của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ (và không có nghĩa vụ xác minh) về bất kỳ sai sót chính tả cho địa chỉ email hoặc điền không chính xác/không đúng số điện thoại cũng như số thẻ tín dụng.

Bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào đối với aMultiply.com hoặc liên quan đến Dịch vụ phải được gửi nhanh chóng, yêu cầu phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày bàn giao sản phẩm hoặc dịch vụ. Bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào được đệ trình sau khoảng thời sau gian 30 ngày, có thể bị từ chối và người yêu cầu bồi thường sẽ mất quyền bồi thường thiệt hại (thiệt hại hoặc chi phí).

Do việc cập nhật liên tục và điều chỉnh giá cước và tình trạng sẵn có, chúng tôi khuyên bạn nên lưu lại các ảnh chụp màn hình khi thực hiện giao dịch để hỗ trợ bạn (nếu cần).

8. Xếp hạng, sao và đánh giá

Cài đặt mặc định của bảng xếp hạng của Nhà cung cấp/nhà bán lẻ trên Nền tảng của chúng tôi là 'Được khuyến nghị' (hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự) ("Xếp hạng Mặc định"). Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cũng cung cấp các cách xếp hạng khác. Xin lưu ý rằng Xếp hạng Mặc định được tạo ra thông qua hệ thống xếp hạng (thuật toán) hoàn toàn tự động và dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm không chỉ sự phổ biến của Nhà cung cấp/nhà bán lẻ giữa khách truy cập mà còn lịch sử dịch vụ khách hàng và dữ liệu liên quan đến giao dịch nhất định (số lượng chào hàng, hủy bỏ, tỷ lệ chuyển đổi, v.v ...). Thanh toán hoa hồng đúng hạn bởi Nhà cung cấp và phần trăm hoa hồng cũng được bao gồm trong thuật toán; tuy nhiên, chúng là hai trong số nhiều nhân tố (nhưng chắc chắn không dẫn đầu) trong Xếp hạng Mặc định.

Tại một số thành phố và khu vực, AMultiply.com điều hành một chương trình đối tác ưu tiên, cho phép các Nhà cung cấp nhất định đáp ứng và duy trì các điều khoản của chương trình ưu tiên được liệt kê trước các Nhà cung cấp còn lại trong bảng xếp hạng "Đề nghị" mặc định cho thành phố / khu vực có liên quan. Các nhà cung cấp ưu tiên được đánh dấu bằng biểu tượng "ngón tay cái" ưu tiên đặc biệt và để đổi lấy thứ hạng cao này, Nhà cung cấp ưu tiên trả hoa hồng cao hơn. Chỉ những nhà cung cấp đáp ứng và duy trì các tiêu chuẩn đủ điều kiện nhất định mới có thể được liệt kê là được ưa thích.

Đánh giá hoàn chỉnh có thể được (a) được tải lên trang thông tin Nhà cung cấp/Nhà bán lẻ trên nền tảng của chúng tôi với mục đích duy nhất là thông tin trước cho khách hàng về ý kiến của bạn về dịch vụ (cấp độ) và chất lượng của Nhà cung cấp/nhà bán lẻ. Và (b) (toàn bộ hoặc một phần) được sử dụng và đặt bởi AMultiply.com (ví dụ để tiếp thị, quảng bá hoặc cải tiến dịch vụ của chúng tôi) trên nền tảng của chúng tôi hoặc các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, bản tin, khuyến mãi đặc biệt, ứng dụng hoặc các kênh khác sở hữu, lưu trữ, sử dụng hoặc kiểm soát bởi AMultiply.com và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, từ chối hoặc xóa các bài đánh giá theo ý của chúng tôi. Mẫu đánh giá nên được coi là một cuộc khảo sát và không bao gồm bất kỳ đề nghị, lời mời hoặc khuyến khích nào khác (tiếp tục thương mại).

9. Miễn trừ trách nhiệm

Theo những giới hạn được quy định trong các điều khoản và điều kiện này và trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp mà bạn thực sự phải chịu, đã được thanh toán hoặc phát sinh do thiếu sót liên quan đến nghĩa vụ của chúng tôi đối với các dịch vụ của chúng tôi, tối đa bằng tổng chi phí của giao dịch của bạn như được nêu trong email xác nhận (cho dù là cho một vấn đề hoặc một loạt các vấn đề đã được kết nối).

Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi, bất kỳ nhân viên, giám đốc, đại diện, công ty con, công ty thành viên, nhà phân phối, đối tác liên kết (phân phối), người được cấp phép, đại lý hoặc những người khác tham gia vào việc tạo ra, bảo trợ, quảng bá nếu không làm theo những gì có tại trang web và nội dung trên trang web, sẽ chịu trách nhiệm về (i) bất kỳ mất mát, trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả thiệt hại, mất mát sản xuất, mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất hợp đồng, tổn thất hoặc thiệt hại về lợi thế thương mại (ii) bất kỳ sự không chính xác nào liên quan đến thông tin (có tính mô tả) của Nhà cung cấp như (giá thành, sự sẵn có và các đánh giá) được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi, (iii) các dịch vụ cung cấp hoặc các sản phẩm của Nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh khác, (iv) bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hao tổn hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu, được mang theo hoặc bị phát sinh trong quá trình kết nối với người sử dụng, không có khả năng sử dụng hoặc bị trì hoãn trên Nền tảng của chúng tôi, hoặc (v) bất kỳ hư hại (một phần), chết, thiệt hại về tài sản, hoặc các thiệt hại, mất mát, tổn thất hoặc chi phí khác phải trả, phát sinh hoặc thanh toán của bạn bởi các hành vi sai trái, thiếu sót, không thực hiện, hành vi vi phạm hoặc trách nhiệm nghiêm ngặt của (hoặc toàn bộ hoặc một phần) liên quan đến Nhà cung cấp hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh khác của chúng tôi (bao gồm bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên vận hành, đại lý, đại diện hoặc công ty thành viên) mà sản phẩm hoặc dịch vụ của họ (trực tiếp hoặc gián tiếp) được cung cấp, chào bán hoặc quảng bá trên hoặc thông qua Nền tảng, bao gồm bất kỳ việc hủy bỏ, đình công, bất khả kháng hoặc bất kỳ sự kiện nào khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

Bằng cách tải lên hình ảnh/bản chụp vào hệ thống của chúng tôi(để xem xét thêm) bạn xác nhận, bảo đảm và đồng ý rằng bạn sở hữu bản quyền đối với hình ảnh/bản chụpvà bạn đồng ý rằng aMultiply.com có thể sử dụng các hình ảnh/bản chụp tải lên trên (điện thoại di động) trang web và ứng dụng, và trong các tài liệu và ấn phẩm quảng cáo (trực tuyến / ngoại tuyến) và như AMultiply.com theo ý của mình thấy phù hợp. Bạn đang cho phép AMultiply.com một quyền không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể huỷ ngang, vô điều kiện, quyền vĩnh viễn và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, trưng bày, sao chép, phân phối, cấp phép lại, truyền đạt và cung cấp các ảnh / hình ảnh theo quyết định phù hợp của aMultiply. Bằng cách tải lên các ảnh/bản chụp này, người tải lên hình ảnh chấp nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý và đạo đức của bất kỳ và tất cả các yêu cầu pháp lý được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ doanh nghiệp) do xuất bản AMultiply.com và sử dụng những hình ảnh / hình ảnh này. AMultiply.com không sở hữu hoặc chứng thực các ảnh / hình ảnh được tải lên. Tính trung thực, tính hợp lệ và quyền sử dụng tất cả các bức ảnh / hình ảnh được giả định bởi người đã tải lên bức ảnh, và không thuộc trách nhiệm của AMultiply.com. AMultiply.com từ chối tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những bức ảnh được đăng. Người tải lên hình ảnh đảm bảo rằng hình ảnh /bản chụp đó không chứa bất kỳ virut, hoặc tệp tin xấu nào và không chứa bất kỳ tài liệu khiêu dâm, bất hợp pháp, xúc phạm, phản đối hoặc không phù hợp và không vi phạm bất kỳ bên thứ ba quyền, bản quyền hoặc quyền riêng tư). Bất kỳ hình ảnh /bản chụp nào không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ không được đăng và/hoặc có thể được gỡ bỏ/xóa bởi AMultiply.com bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Các nhân viên, người sử dụng nền tảng aMultiply không được phép sử dụng logo, hình ảnh, tên, không có quyền là đại diện pháp lý khi chưa được cho phép.

Nếu có bất kỳ vi phạm nào hãy báo cáo về địa chỉ mail: offers@amultiply.com để có thể ngăn chặn hoặc xóa bỏ hoàn toàn tài khoản vi phạm mà không phải bồi thường.

Ngoài ra, người sử dụng vi phạm như vậy là hoàn toàn chịu trách nhiệm về những vi phạm đối với người mua và các cơ quan hợp pháp hoặc chủ sở hữu sản phẩm. aMultiply.com sẽ chịu trách nhiệm về những vi phạm đó trong bất kỳ trường hợp nào.

10. Quyền sở hữu bản quyền

Trừ khi có quy định khác, phần mềm yêu cầu cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc có sẵn tại hoặc sử dụng bởi Nền tảng của chúng tôi và quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) về nội dung và thông tin và tài liệu trên Nền tảng của chúng tôi thuộc sở hữu của aMultiply.com.

aMultiply.com duy trì quyền sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với (tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) (các giao diện (kể cả cơ sở hạ tầng) của) Nền tảng cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các bài đánh giá và nội dung dịch ) và bạn không có quyền sao chép, (siêu / sâu) liên kết tới, xuất bản, quảng cáo, tiếp thị, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc sử dụng nội dung (bao gồm bất kỳ bản dịch và đánh giá khách) sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Trong phạm vi mà bạn sẽ (hoặc toàn bộ) sử dụng hoặc kết hợp nội dung (đã dịch) của chúng tôi (bao gồm cả đánh giá của khách) hoặc sẽ sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trên Nền tảng hoặc bất kỳ nội dung hoặc bài đánh giá khách và đặt tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đó cho aMultiply.com. Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc bất kỳ hành động hoặc hành vi nói trên sẽ cấu thành một vi phạm cơ bản các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm cả quyền bản quyền và cơ sở dữ liệu).

11. Các điều khoản khác

Trong phạm vi pháp luật cho phép, các điều khoản và điều kiện này và việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi sẽ được quản lý và giải thích theo luật Đan Mạch và mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản và điều kiện chung này và các dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được gửi đến các tòa án có thẩm quyền ở Đan Mạch.

Bản gốc tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này có thể đã được dịch sang các ngôn ngữ khác. Phiên bản dịch chỉ là bản tham khảo và không có ý nghĩa pháp lý tương đương. Trong trường hợp có tranh chấp về nội dung hoặc giải thích các điều khoản này vàđiều kiện hoặc sự không thống nhất hoặc sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản ngôn ngữ khác của các điều khoản và điều kiện này, phiên bản tiếng Anh trong phạm vi pháp luật cho phép sẽ áp dụng và kết luận. Phiên bản tiếng Anh có sẵn trên nền tảng của chúng tôi (bằng cách chọn ngôn ngữ tiếng Anh) hoặc sẽ được gửi cho bạn theo yêu cầu bằng văn bản của bạn.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này là hoặc không hợp lệ, không thể thi hành hoặc không ràng buộc, bạn sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản khác của Hợp đồng này. Trong trường hợp đó, điều khoản không hợp lệ đó sẽ được thi hành ở mức độ tối đa mà luật pháp hiện hành cho phép và ít nhất bạn cũng đồng ý chấp nhận một hiệu lực tương tự như điều khoản không hợp lệ, không thể thi hành hoặc không bắt buộc với nội dung và mục đích của các điều khoản này và điều kiện.

12. Về aMultiply.com và các công ty hỗ trợ

Dịch vụ trực tuyến được thực hiện bởi aMultiply.com, một công ty hoạt động ở Đan Mạch, được thành lập theo luật của Đan Mạch và có trụ sở tại:

1. Vejlsoevej 51, 8600 Silkeborg, Denmark
2. 59 Láng Hạ, Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Showroom Số 478 B9 ,đường Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
4. Công ty TNHH hữu hạn Lena Amultiply , Địa chỉ : North Sunrise city, 0304, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Và đăng ký vào sổ đăng ký thương mại của Đan Mạch. Số đăng ký VAT của chúng tôi là DK-38589369.

aMultiply.com có trụ sở tại Đan Mạch và có thể được hỗ trợ bởi các công ty nhóm khác nhau ("công ty hỗ trợ") trên khắp thế giới. Các công ty hỗ trợ chỉ cung cấp một vai trò hỗ trợ nội bộ và vì lợi ích của aMultiply.com. Một số công ty hỗ trợ được chỉ định cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng hạn chế. Các công ty hỗ trợ không có bất kỳ nền tảng (và không theo cách nào kiểm soát, quản lý, duy trì hoặc lưu trữ Nền tảng). Các công ty hỗ trợ không có quyền hạn hoặc thẩm quyền để thực hiện dịch vụ, đại diện cho aMultiply.com hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào dưới danh nghĩa, hoặc thay mặt cho aMultiply.com. Bạn không có mối quan hệ (pháp lý hoặc hợp đồng) với các công ty hỗ trợ. Các công ty hỗ trợ không hoạt động và không được ủy quyền hành động dưới bất kỳ hình thức đại diện dịch vụ hoặc dịch vụ nào của aMultiply.com. aMultiply.com không chấp nhận hoặc lấy bất kỳ nơi ở tại bất kỳ địa điểm, địa điểm hoặc văn phòng nào trên thế giới (không phải tại văn phòng của các công ty hỗ trợ), không phải tại trụ sở chính đặt tại Đan Mạch.