Giám đốc điều hành mới ở châu Âu

Giám đốc điều hành mới của aMultiply ở châu Âu

Giám đốc điều hành mới ở châu Âu, ông Mr Lars Aaen Lindberg 

Vào ngày 1 tháng 1 mr. Lars Aaen-Lindberg khởi nghiệp với tư cách là đối tác và CEO Châu Âu. Ông đi kèm với một sự nghiệp dài và rộng trong chuỗi cung ứng. Mới nhất, ông là COO trong một công ty lớn của Đan Mạch, chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng toàn bộ giữa các nhà máy trong nước và quốc tế. Lars Aaen-Lindberg sẽ trong số các nhiệm vụ khác kết nối các doanh nghiệp châu Âu và các doanh nghiệp châu Á với nhau và sẽ hoạt động từ văn phòng châu Âu của chúng tôi nằm ở Silkeborg, Đan Mạch.