NGUỒN HÀNG HOÁ CHÍNH HÃNG VÀ CHẤT LƯỢNG

Hơn 2000 mặt hàng trong hệ thống của chúng tôi!

Chúng tôi đang hợp tác với hơn 400 nhà phân phối với hơn 2000 mặt hàng kể từ tháng 3 năm 2017. Các sản phẩm được nhập khẩu từ toàn cầu thông

qua các nhà phân phối của Việt Nam.

Chúng tôi đang hợp tác với mạng lưới hơn 300 nhà bán lẻ (Siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi) và nhắm mục tiêu đạt 2000 nhà bán lẻ đăng ký cho đến năm 2019.

Chúng tôi có đầy đủ cơ sở dữ liệu về phân phối và thương mại của Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2018